Myd'l

JURIDISCHE KENNISGEVINGEN

Intellectuele eigendom

Alle eigendomsrechten, waaronder intellectuele eigendoms- en reproductierechten met betrekking tot deze website en de inhoud daarvan, zijn en blijven exclusief eigendom van Myd’l. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de inhoud van deze website zonder schriftelijke toestemming van Myd’l is streng verboden.

Logo’s en andere herkenningstekens op deze website zijn eigendom van Myd’l of worden door Myd’l gebruikt met toestemming daarvoor. Geen enkel recht of vergunning voor ongeacht welk van deze elementen kan worden toegekend zonder schriftelijke toestemming van Myd’l of van een derde bezitter van de rechten.

 

De gebruiker van de website“www.mydlgroug.com” erkent kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van deze website en verbindt zich ertoe deze na te leven.

Myd’l kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die zou volgen uit de toegang tot of het gebruik van deze website en/of van de informatie, het niet beschikbaar zijn van de website, verlies van gegevens, schade aan de IT-apparatuur van de gebruiker, vernietiging of virusbesmetting en/of de aanwezigheid van virussen op zijn website.

Myd’l spant zich in om betrouwbare informatie te verschaffen op zijn website maar kan niet garanderen dat deze juist of volledig is, noch aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden of onvolledigheid van de inhoud, of het niet beschikbaar zijn van informatie en diensten. Myd’l behoudt zich het recht voor op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van zijn website te verbeteren en/of te wijzigingen. De gebruiker erkent informatie te gebruiken onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid.

Links naar andere websites

De website kan links bevatten naar andere websites of verwijzen naar andere internetbronnen. Aangezien Myd’l deze websites en bronnen van derden niet kan controleren, kan Myd’l niet aansprakelijk worden gesteld voor het beschikbaar stellen van deze websites en externe bronnen en evenmin voor de inhoud, reclame, producten, diensten of ander materiaal beschikbaar op of via deze websites en externe bronnen. Deze links worden als service aangeboden aan de gebruikers van de website www.mydlgroup.com. De beslissing de links te activeren is uitsluitend aan u. Wij herinneren eraan dat de websites van derden zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

Myd‘l ontwerpt en vervaardigt oplossingen voor toegankelijkheid en veiligheid sinds 1997.

FRANCE

ALLEMAGNE

Copyright © Myd’l  2019